Vznik SVAZARMu

Svaz pro spolupráci s armádou v České republice vznikl v roce 1952. V rámci tohoto svazu vznikaly odbornosti s různým zaměřením. V roce 1955 vznikla v Karviné organizace pod hlavičkou „Kovona Karviná“, jejíž součástí byla také odbornost zaměřená na střelectví. Střelci sdružení v této organizaci neměli svou vlastní střelnici, a proto využívali střelnic v okolí (Orlová, Chotěbuz).

Stavba střelnice

Stavba střelnice byla započata na základě projektové dokumentace „Stavba kryté střelnice v areálu sportoviště TJ SPARTAK Kovona Karviná“ vypracované OV Svazarmu z roku 1967. Střelnice byla stavěna v rámci akce „Z“ a byla dokončena na podzim roku 1969.

Vznik 1. ZO Kovona Karviná

V roce 1986 se členové organizace Kovona Karviná rozdělili na dvě organizace: 1. základní organizace Kovona Karviná a 2. základní organizace Karviná. V souvislosti s touto událostí byla v Karviné - Novém Městě uvedena do provozu druhá střelnice. Tuto střelnici postavili v rámci akce „Z“ vojáci, učiliště Dolu 1. máj a Doubrava a dále také členové 2. základní organizace. 1. ZO Kovona Karviná zůstala na střelnici v areálu sportoviště TJ SPARTAK Kovona Karviná.

Přechod pod AVZO a ČSS

V roce 1990 zanikl SVAZARM a jednotlivé střelecké kluby se rozdělily do dvou svazů. Do Českého střeleckého svazu České republiky (ČSS ČR) se zařadili reprezentanti a nadějní střelci, ostatní kluby a odbornosti přešly pod hlavičku Asociace víceúčelových zájmových organizací technických sportů a činností ČR (AVZO TSČ ČR). Jelikož se střelci 1. ZO Kovona Karviná pravidelně účastnili vyšších soutěží a aktivně se podíleli také na reprezentaci ČR, stal se střelecký klub součástí obou organizací. Pod ČSS ČR je zaregistrován jako SSK Kovona Karviná č. 0373 a pod AVZO TSČ ČR je veden jako 1. ZO AVZO Kovona Karviná.

(c) Petr Korviny 2017 - 2024
acebook